Projekty młodzieżowe w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Do 7 lutego 2019 r. trwać będzie pierwszy tegoroczny nabór na dofinansowanie projektów młodzieżowych realizowanych na rzecz społeczności lokalnych. W realizację projektów powinny być zaangażowanie  najmniej 5-osobowe grupy młodzieży w wieku 18–30 lat, z państw członkowskich UE. Wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Na dofinansowanie działań przeznaczonych jest ponad 375 milionów złotych.

Wniosek do Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności składa w imieniu grupy młodzieży publiczna lub prywatna organizacja z kraju członkowskiego UE.

W roku 2019 przewidziano jeszcze dwa terminy składania wniosków: 30 kwietnia i 1 października.

Więcej informacji na temat programu oraz niezbędne informacje dotyczące aplikowania o środki można uzyskać na stronie internetowej Europejskiego Korpusu Solidarności (TUTAJ)