Zapraszamy na kurs pracownika ochrony fizycznej

Od 14 do 27 stycznia 2019 r. r. potrwa nabór na kurs „Pracownik ochrony fizycznej”Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe zamieszkałych lub pracujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, a także do osób, które ukończyły 21 rok życia, pozostających bez zatrudnienia, będących w wieku aktywności zawodowej. Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”

Wszystkie informacje oraz niezbędną do udziału w kursie dokumentację można uzyskać w Biurze Projektu w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70, Ostrowiec Świętokrzyski w pokoju nr 15 na I piętrze lub pod nr telefonu: 41 200 30 14 lub 41 248 03 70.

Zapraszamy!