Rekrutacja na szkolenie brukarskie

Do 11 stycznia 2019 r. trwać będzie nabór na szkolenie „Brukarz” organizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy”. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 30 rok życia zamieszkałych na terenie powiatu ostrowieckiego, pozostających bez zatrudnienia. Mogą być to osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy z przyznanym I lub II profilem wsparcia lub też osoby w PUP niezarejestrowane. Do udziału w szkoleniu w szczególności zapraszamy:

  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niskimi kwalifikacjami.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają dodatkowe wsparcie:

  • spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy
  • 6 – miesięczne płatne staże w kwocie 1017,40 zł za każdy miesiąc
  • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę udziału w szkoleniu w wysokości 6,80 zł brutto

Wszystkie informacje oraz niezbędną do udziału w kursie dokumentację można uzyskać w Biurze Projektu w Centrum Aktywności Obywatelskiej
przy ul. H. Sienkiewicza 70, Ostrowiec Świętokrzyski pod nr telefonu: 41 200 30 14 lub 41 248 03 70 lub na: www.arl.ostrowiec.pl

Zapraszamy!