Rekrutacja na szkolenia gastronomiczne

Do 11 stycznia 2019 r. trwać będzie nabór na szkolenia:

  • Kucharz z modułem kasy fiskalnej
  • Piekarz z elementami cukiernictwa

organizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego w ramach projektu „Nowe perspektywy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego”. Szkolenie skierowane jest do osób zamieszkałych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, korzystających lub kwalifikujących się do korzystania z pomocy społecznej pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z orzeczonym III profilem wsparcia lub też osoby w PUP niezarejestrowane.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają dodatkowe wsparcie:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe i coaching,
  • warsztaty kompetencji psychospołecznych oraz rozwoju zawodowego,
  • 6 – miesięczne płatne staże w kwocie 1017,40 zł za każdy miesiąc
  • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę udziału w szkoleniu w wysokości 6,80 zł brutto

Wszystkie informacje oraz niezbędną do udziału w kursie dokumentację można uzyskać w Biurze Projektu w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70, Ostrowiec Świętokrzyski pod nr telefonu: 41 200 30 14 lub 41 248 03 70 lub na: www.arl.ostrowiec.pl.

Zapraszamy!