Konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele

Od 16 grudnia trwają konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele. Fundusz ten to program skierowany do organizacji pozarządowych finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusz nadzoruje konsorcjum złożone z Fundacji Batorego, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Konsorcjum to zostało wybrane na Operatora Funduszu w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

W trakcie konsultacji będzie można określić jakie oczekiwania wobec funduszu mają organizacje pozarządowe, jekie działania należy wspierać oraz jakie potrzeby społeczeństwa obywatelskiego mogą zostać zaspokojone przy wsparciu Funduszu.

W konsultacjach można wziąć udział:

  • wypełniając ankietę on-line, dostępną do 8 stycznia na stronie www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl
  • zgłaszając chęć uczestnictwa w głównym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 stycznia 2019 w Warszawie (uczestnicy spotkania zostaną wylosowani spośród osób, które wypełnią pierwszą część ankiety on-line)
  • zgłaszając chęć uczestnictwa w spotkaniu tematycznym wokół wybranych wątków Funduszu lub w gronie organizacji o podobnym profilu działania – zgłoszenia od organizacji zainteresowanych taką formą konsultacji przyjmujemy do 10 stycznia 2019.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: Funduszu (TUTAJ).