FIO 2019 – początek naboru!

Od 19 grudnia 2018 można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu FIO 2019. Uprawnionymi podmiotami do staranie się o dofinansowanie są organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

  • Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  • Priorytet Aktywni obywatele;
  • Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Termin składania wniosków mija 21 stycznia 2019 r. o godz. 16.15. Projekty dofinansowane w ramach Programu powinny być realizowane w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 listopada 2020 r. Maksymalna kwota dofinansowania do jednego zadania wynosi 150 tys. złotych w skali jednego roku (projekty dwuletnie mogą otrzymać maks. 300 tys. złotych). Wkład własny nie jest wymagany. Zaplanowano wsparcie ok. 500 zadań na łączną kwotę 57 milionów złotych.

Więcej informacji wraz z regulaminem i niezbędną dokumentacją można uzyskać na stronie Programu FIO 2019 (TUTAJ).