„Profilaktyczne ABC z modułem przedsiębiorczości” – podsumowanie zadania

Agencja Rozwoju Lokalnego w okresie od października do grudnia 2018 r. zrealizowała kolejne działanie dla ostrowieckiej młodzieży. Tym razem należało uruchomić kreatywność i pomysłowość uczniów klas ósmych z ostrowieckich podstawówek. ARL zaproponowała dwumodułowe zajęcia profilaktyki uzależnień połączone z przedsiębiorczością.

Zadanie pod nazwą „Profilaktyczne ABC z modułem przedsiębiorczości” zostało przeprowadzone w każdej szkole. Warsztaty profilaktyczne trwały 2 godziny, a zajęcia z przedsiębiorczości trwały 4 godziny. Zajęcia poprowadzili pracownicy ARL: Katarzyna Sobczyk (profilaktyka) oraz Łukasz Kot (przedsiębiorczość).

W zajęciach wzięło udział łącznie 21 klas ósmych z 8 ostrowieckich podstawówek.

Moduł profilaktyczny obejmował:

  • nałogi i zagrożenia z nimi związane – dyskusja w oparciu o filmy edukacyjne dotyczące uzależnień substancyjnych (dopalaczy) i czynnościowych (komputer, Internet, zakłady, gry)
  • definicja i identyfikacja czynników chroniących i czynników ryzyka
  • kompetencje społeczne jako czynnik chroniący

Moduł przedsiębiorczości obejmował:

  • źródła pomysłów na biznes
  • zalety i wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • ocena szans planowanej działalności gospodarczej
  • źródła finansowania – środki na start
  • konstruowanie mini biznesplanu

Podsumowaniem zadania był konkurs na najlepszy mini biznesplan autorstwa uczniów. W tym celu powstały zespoły, których zadaniem było opracowanie własnego projektu. Łącznie do zadania przystąpiło 421 uczniów.

Młodzież przystąpiła do pracy z prawdziwym zaangażowaniem. Efektem było 59 mini biznesplanów, z czego jury miało zadanie wybrać 3 najlepsze. Pomysły były najróżniejsze o bardzo dużej rozpiętości tematycznej  – od standardowych sklepów czy salonów usługowych po paintball, tematyczne strony internetowe czy kręgielnie.

W piątek 14 grudnia w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się podsumowanie akcji. Uczestniczyli w nim uczniowie ostrowieckich szkół podstawowych, którzy reprezentowali wszystkie zespoły tworzące mini biznesplany. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan Dariusz Wierzbiński – radny powiatu ostrowieckiego oraz Pan Marek Giemza – radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Obaj panowie reprezentowali ostrowiecki Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, a jako przedsiębiorcy mogli sumiennie i obiektywnie ocenić pomysły młodzieży.

Zwycięski okazał się projekt „Escape Room” autorstwa uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9. II miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z projektem strony internetowej o tematyce modowej „Fashion Assistant”. Co ciekawe – zespół opracowujący ten projekt w całości złożony był z męskiej części populacji. III miejsce przyznano zespołowi z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7, który zaproponował projekt firmy programistycznej „Tirect”.

Jak zaznaczyła Prezes ARL Agnieszka  Rogalińska – wszystkie projekty zasługiwały na słowa uznania. Młodzież wykazała wiele pomysłowości i kreatywności, ale też dobre rozeznanie rynku i zapotrzebowania społecznego. Wiele z tych pomysłów jest na tyle dobrych, że mogłyby zostać wykorzystane niemal
z miejsca, a niektóre – np. klub młodzieżowy – mogłyby zafunkcjonować w ramach różnych inicjatyw gminnych.

Zadanie „Profilaktyczne ABC z modułem przedsiębiorczości” było finansowane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.