Program Polska Wschodnia – harmonogram konkursów na rok 2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępniła harmonogram konkursów w Programie Polska Wschodnia na rok 2019. Dla mikro- małych i średnich przedsiębiorców przygotowano ponad 800 milionów złotych. Skorzystać z niego będą mogły zarówno firmy istniejące, chcące rozwinąć swoją działalność, jak i start-upy.

Zwiększy się zakres wsparcia dla firm zamierzających działać na rynkach zagranicznych. Na większe wsparcie mogą tez liczyć firmy chcące zainwestować w innowacje – zwłaszcza w obszarze wzornictwa.

Więcej informacji wraz ze szczegółowym harmonogramem konkursów można uzyskać na stronie Programu Polska Wschodnia (TUTAJ)