„Obsługa podestu ruchomego montowanego na pojeździe” – ARL zaprasza na szkolenie

Od 3 do 16 grudnia 2018 r. potrwa nabór na szkolenie „Obsługa podestu ruchomego montowanego na pojeździe”. Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe zamieszkałych lub pracujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, a także do osób, które ukończyły 18 rok życia, pozostających bez zatrudnienia, będących w wieku aktywności zawodowej. Szkolenie realizowane będzie ww ramach projektu „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”

Wszystkie informacje oraz niezbędną do udziału w kursie dokumentację można uzyskać w Biurze Projektu w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70, Ostrowiec Świętokrzyski pod nr telefonu: 41 200 30 14 lub 41 248 03 70 lub na: www.arl.ostrowiec.pl

Zapraszamy!