Konkursy Ministerstwa Sportu I Turystyki – „Sport dla Wszystkich”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do programu „Sport dla Wszystkich” celem realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

W ramach konkursu można realizować następujące zadania:

  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”

O dofinansowanie mogą ubiegać się  organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Więcej informacji oraz dokumentacja programu dostępna jest na portalu organizacji pozarządowych (TUTAJ) oraz na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki (TUTAJ)