ARL na Targach Pracy i Edukacji w Opatowie

Na zaproszenie Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach – Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w dniu 21.11.2018 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięła udział w Targach Pracy i Edukacji. Celem przedsięwzięcia było ułatwienie osobom zainteresowanym nawiązanie kontaktu z pracodawcami oraz przybliżenie im oferty rynku pracy, rynku edukacyjnego a także wsparcie informacyjne w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Adresatami imprezy były osoby bezrobotne i poszukujące pracy, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studenci i absolwenci. Stoisko Agencji Rozwoju Lokalnego, które poprowadzili pracownicy ARL Katarzyna Kisiel i Łukasz Kot  cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród pytań znalazły się te związane z bezpłatnymi szkoleniami i kursami zawodowymi, zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, czy możliwościami uzyskania wsparcia w ramach profilaktyki uzależnień. Targi były tez okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nich instytucjami rynku pracy oraz szkoleniowymi.