Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ARL – wizyta młodzieży w CPiAZ

W dniach 12 – 18 listopada 2018 r. po raz 11 odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.
W całym kraju odbyło się wiele różnych imprez i wydarzeń, których celem była promocja przedsiębiorczości oraz prezentacja ciekawych pomysłów i inicjatyw, które przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości.

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. włączyła się w działania ramach ŚTP przeprowadzając działania związane z tematyką wydarzenia.

W czwartek 15 listopada zorganizowany został Dzień Otwarty w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej, którego adresatami byli uczniowie klas ósmych ostrowieckich szkół podstawowych. Z zaproszenia skorzystało ok. 130 uczniów, którzy pod kierunkiem opiekunów odwiedzili CPiAZ.

Podczas spotkania, które poprowadził kierownik CPiAZ  Ryszard Lipiec młodzież miała okazję poznać zasady funkcjonowania Centrum, krótką historię jego powstania oraz ogólnie przekrój najemców – przedsiębiorców. Po spotjkaniu uczniowie mieli okazję zwiedzić Inkubator Przedsiębiorczości, wraz z odwiedzeniem kilku firm produkcyjnych takich jak producenci wyrobów tekstylnych, odzieży czy tez pokrowców, firmy z branży reklamowej i promocyjnej, producenta dekoracji teatralnych i filmowych czy salę rozrywki sprawnościowej.

Chcieliśmy przybliżyć młodzieży kompleks, którego zadaniem jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, jednocześnie też promować indywidualną kreatywność i zaradność na niełatwym rynku pracy – mówi A. Rogalińska – prezes ARL. Nie skupialiśmy się tylko na prezentacji klasycznych firm – biur rachunkowych lub przedsiębiorstw produkujących na codzienne potrzeby. Chcieliśmy pokazać młodzieży, że każdy pomysł, nawet najbardziej niekonwencjonalny ma szanse na realizację i sukces. Stąd możliwość prezentacji takich firm jak branża rozrywkowa, medialna lub te związane ze zdrowym stylem życia i aktywnością fizyczną czy organizowaniem ciekawych imprez dla całych rodzin, dzieci i mieszkańców. Taka lekcja przedsiębiorczości „na żywo” pozwala młodym niemal „organoleptycznie” przekonać się jak wygląda biznes i jego codzienne funkcjonowanie oraz przekonać się, że pomysł, praca i wykorzystanie możliwości jakie stwarza samorząd lokalny mogą dać pozytywne efekty.

Padało sporo pytań o rynek pracy, o najbardziej teraz poszukiwane zawody czy zapotrzebowanie klientów jeśli chodzi o usługi czy produkty. Przedsiębiorcy natomiast mogli pokrótce opowiedzieć jak wygląda specyfika ich działalności, warunki pracy, a także ile satysfakcji i poczucia samorealizacji – pomimo ciężkiej pracy – daje im prowadzenie własnej firmy i budowanie swojej marki na rynku.

Ogólnie ze spotkania skorzystało blisko 140 osób. Zorganizowane zostały one pod patronatem organizatora całego wydarzenia – Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Agencja Rozwoju Lokalnego pragnie też serdecznie podziękować tym przedsiębiorcom, którzy włączyli się w organizację wydarzenia i zgodzili się na przeprowadzenie wizyt młodzieży w swoich firmach.