Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ARL – „Pieniądze na start!” – warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców

W piątek 16 listopada odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości bezpłatne szkolenie „Pieniądze na start!”. Skierowane było ono do osób, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą i poszukują źródeł dofinansowania do swoich przedsięwzięć.

Spotkanie poprowadził Łukasz Kot – pracownik ARL, zajmujący się na co dzień wsparciem przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
W trakcie spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się skąd można uzyskać środki na własną firmę i na jakich warunkach, jak wypełnić prawidłowo wnioski o dofinansowanie – w szczególności gdy chodzi o środki z Funduszy Europejskich oraz gdzie szukać informacji i pomocy na temat prowadzonych naborów wniosków. Wskazano na różnice pomiędzy dofinansowaniem ze środków UE a tymi pochodzącymi z PUP czy z funduszy z programów rządowych. Ważne miejsce zajęła tez kwestia kalkulowania kosztów, w tym m. in.: wykorzystywanie ofert takich jak Inkubator Przedsiębiorczości, co pozwala racjonalnie zrównoważyć koszty w początkowym okresie prowadzenia firmy.

Warsztaty zorganizowane zostały one pod patronatem organizatora całego wydarzenia – Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.