Konsultacje projektu „Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2018 – 2023”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w obszarze pomocy społecznej,  do konsultacji projektu Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2018 – 2023.

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać na odpowiednim formularzu  w terminie do dnia 27 listopada 2018 r. ( liczy się data wpływu do Urzędu). Uzupełnione formularze należy przesyłać pocztą, faksem lub mailem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
 z dopiskiem Konsultacje Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2018-2023”,
fax: 41/ 344-30-94
e-mail/ rops@sejmik.kielce.pl

Projekt Programu  dostępny jest w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Oddziale Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WŚ. W przypadku pytań należy kontaktować się z pracownikiem ROPS  – Panem Konradem Jantarskim tel. 41 432 -13 – 88 .

Wszystkie informacje, projekt Programu oraz formularz dostępne są również na stronie Internetowej Urzędu MArszałkowskiego WŚ (TUTAJ)