Mikropożyczka na start – oferta KSWP dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza osoby niezatrudnione zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej do skorzystania z oferty mikropożyczek na start. Mikropożyczki udzielane są ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu KSWP w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Z mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać bezrobotni w wieku powyżej 29 lat, poszukujący pracy, pozostające bez zatrudnienia lub osoby  bierne zawodowo, zamieszkujące województwo świętokrzyskie. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne, wsparcie kierowane jest do osób z pierwszym lub drugim profilem pomocy.

Maksymalna kwota pożyczki to 100 tysięcy złotych, a maksymalny okres spłaty to 84 miesiące. Dodatkowo możliwa jest 12-sto miesięczna karencja w spłacie. Pieniądze można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, w tym na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty remontów, na środki obrotowe oraz inne np. reklamę czy koncesje.

Więcej informacji na temat projektu, regulamin uczestnictwa oraz formularze niezbędnych do udziału dokumentów można uzyskać na stronie internetowej projektu (TUTAJ)