Nabór wniosków w programie upowszechniania sportu wśród niepełnosprawnych na rok 2019

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.”. Celem programu jest  wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu. Budżet na jego realizację wynosi 18 700 000 zł.

O dofinansowanie mogą starać się te organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych. Wnioskodawca musi zabezpieczyć środki własne  w wysokości nie mniejszej niż 20% kosztów realizacji zadania.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

1. Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych.

3. Wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych.

4. Promocja sportu osób niepełnosprawnych.

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit dostępnym na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki (TUTAJ)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Decyzją nr 53 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

Wypełniony wniosek  wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać  i przesłać go w ramach systemu lub pocztą tradycyjną na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018

Ewentualne pytania w zakresie „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 105, 22 24 43 129.

Więcej informacji  – w tym tekst Decyzji nr 53 MSIT  – można uzyskać na stronie Programu (TUTAJ)