Konkurs dotacyjny w ramach wsparcia dla organizacji harcerskich na lata 2018 – 2030

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Wnioski można składać od 7 listopada 2018 r. do 20 listopada 2018 r do godz. 14.00 poprzez System Obsługi Dotacji. (TUTAJ)

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS) przewiduje wsparcie organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w dziele wychowania młodych ludzi. Program ma zapewnić stabilność ruchowi harcerskiemu, który łącząc tradycję i nowoczesność, umożliwia harmonijny rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków.

O dotację w ramach konkursu mogą się ubiegać organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP i pracujące harcerską metodą wychowawczą. O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem. W takim przypadku potwierdzenie zostaje załączone do wniosku w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF). Ważne! W konkursie mogą startować podmioty nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego.

Główne zadania Programu:

 • wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich:
  • kształcenie metodyczne wychowawców,
  • kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich,
  • kształcenie specjalistyczne,
  • praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze,
 • wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:
  • organizacje harcerskie, jako partner strategiczny państwa,
  • promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych,
  • rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich,
  • budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw,
  • konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

Cele Programu to:

 • wzrost liczby młodych osób, którzy podejmą dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich,
 • wzrost poziomu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską,
 • wzrost skuteczności i jakości działalności programowej oraz umocnienie potencjału organizacjach harcerskich,
 • wzmocnienie współpracy organizacjach harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego.

Zadania w ramach tej edycji konkursu realizowane będą w latach 2018-2019.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie NIW (TUTAJ)

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać również poprzez formularz kontaktowy ROHiS (TUTAJ), mailowo pod adresem rohis@niw.gov.pl lub pod numerem telefonu 885 221 531, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 14:00 (w okresie trwania naboru wniosków) oraz na stronie internetowej Programu ROHIS (TUTAJ).