„ZDROWO KOMFORTOWO” – tym razem ODLOTOWO!

„ODLOTOWO ZDROWO KOMFORTOWO” – to hasło zadania, którego realizacji na zlecenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski podjęła się Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Działanie to jest kontynuacją ubiegłorocznego „ZDROWO KOMFORTOWO”, który okazał się sukcesem
i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.
Zadanie „ODLOTOWO- ZDROWO -KOMFORTOWO” skierowane jest do młodzieży gimnazjalnej z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Na celu ma promocję profilaktyki uzależnień w sposób ciekawy, niekonwencjonalny, ale z wykorzystaniem potencjału i aktywności młodzieży.
Każde z gimnazjów ma za zadanie przygotowanie filmiku o tematyce uzależnień. Film od początku do końca powinien być dziełem młodych ludzi. Scenariusz, pomysł oraz sposób jego realizacji opracowuje specjalna grupa, a ARL ma jedynie wspomóc produkcję poprzez udostępnienie potrzebnego sprzętu telewizyjnego, wsparcie merytoryczne, techniczne czy prawne.
Gimnazja są już po I etapie projektu, jakim są warsztaty autoprezentacji i umiejętności psychospołecznych. Ekipa złożona z zaangażowanych w zadanie uczniów z każdego gimnazjum w wyznaczonym terminie odbywała je na terenie Centrum Aktywności Obywatelskiej. Celem warsztatów była przede wszystkim integracja grupy, poznanie się, ale też trening indywidualnych umiejętności komunikacji społecznej, autoprezentacji oraz przybliżanie w sposób jasny i zrozumiały tematyki uzależnień. Zajęcia te poprowadziły Katarzyna Sobczyk – terapeuta uzależnień i trener umiejętności psychospołecznych oraz Katarzyna Kisiel, która przybliżała młodzieży aspekty prawne, w tym zmiany w przepisach dotyczące produkcji i dystrybucji tzw. „dopalaczy”.
Podczas warsztatów młodzi ludzie mieli możliwość zapoznać się z filmami profilaktycznymi będącymi rezultatami kampanii społecznych promujących zdrowy styl życia (np. „Wyloguj się do życia”) lub takimi, których tematyka oscylowała wokół nałogów i problemów współczesnej młodzieży, które często stanowią źródło sięgania po używki. Gimnazjaliści obejrzeli tez filmiki zrealizowane przez ich poprzedników w ramach ubiegłorocznej edycji zadania.
Celem działania jest to, aby o problemach młodych ludzi wypowiedzieli się sami uczniowie i w sposób jak najbardziej dla nich odpowiedni i zrozumiały. Ubiegłoroczna edycja „ZDROWO- KOMFORTOWO” pokazała, że młodzież posiada świadomość zagrożeń i umie je w sposób ciekawy i przede wszystkim dojrzały zawrzeć w krótkim filmiku czy prezentacji. Oczywiście sporo tez w tym zasługi nauczycieli, którzy służyli pomocą uczniom oraz pedagogów, którzy pełnili nadzór nad grupami. Efektem były 3 filmy i jedna prezentacja, które zostały nagrodzone na specjalnej gali. Zwycięski filmik „FURTKA” autorstwa uczniów PG nr 1 jak również samo działanie spotkały się nawet z bardzo dobrą oceną Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara, który podczas wizyty w Ostrowcu Świętokrzyskim zaznajomił się z projektem i jego rezultatami. W efekcie RPO postanowił promować ją wśród najciekawszych inicjatyw realizowanych w kraju skierowanych do młodych ludzi i pobudzających aktywność społeczną i świadomość obywatelską mieszkańców.
Teraz przyszedł czas na realizację II etapu działania czyli konsultacje ze specjalistami. Przez blisko miesiąc – do 23 listopada – młodzież będzie mogła spotkać się z nimi w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Dyżury pełnić będą: specjalista profilaktyki uzależnień, prawnik, operator kamery oraz informatyk. Będą udzielać rad i wskazówek oraz odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości ze strony szkolnych zespołów realizatorów. Nie będą jednak ingerować w scenariusze czy lub proces powstawania filmu służąc jedynie głosem doradczym, wiedzą lub pomocą techniczną.
Efekty pracy młodzieży oceni specjalne jury, najlepsze prace zostaną nagrodzone, a podsumowanie całości działania i jego rezultatów zaplanowane jest w grudniu br.