Program współpracy ze świętokrzyskimi organizacjami pozarządowymi na 2019 r. – konsultacje projektu

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedstawicieli świętokrzyskich organizacji pozarządowych do konsultacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.” Celem konsultacji jest opracowanie takiej platformy współpracy, która uwzględniać będzie potrzeby i postulaty lokalnych organizacji pozarządowych umożliwiając realizację ciekawych inicjatyw.

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 22.10.2018 r. ( liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy”
fax: 41/ 344-30-94
e-mail/ rops@sejmik.kielce.pl

Dokumentacja działania – Projekt „Programu współpracy” wraz z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 12.10.2018 r., na podstawie której konsultacje są przeprowadzane, a także Formularz konsultacji, na którym należy zgłaszać swoje propozycje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WŚ. (TUTAJ).