PASJA – lekarstwo na nudę – antidotum dla nałogów

Kolejny raz w Centrum Aktywności Obywatelskiej ostrowiecka młodzież miała okazję przekonać się, że pasje, zainteresowania, talent i odpowiedni fajni ludzie – to skuteczne lekarstwo na bierność, znudzenie i zniechęcenie.

piątek 12 października odbyła się kolejna edycja informacyjno-edukacyjnego spotkania profilaktycznego w formie saloniku dyskusyjnego pod hasłem „NIE DLA NAŁOGÓW – TAK DLA PASJI”. 

Impreza, która już na stałe wpisała się w kalendarz organizowanych przez Agencję Rozwoju Lokalnego działań ma na celu promocję zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i uzależnień, inwestowania w swoje pasje i zainteresowania oraz rozwijania swoich zdolności i talentów. Jest też znakomita okazją do pokazania osiągnięć młodzieży w sferze sztuki, sportu, kultury czy działalności społecznej.

Tym razem w saloniku wzięła udział rekordowa – ok. 130 osobowa grupa młodzieży z ostrowieckich szkół i placówek edukacyjno – wychowawczych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z efektami projektu „Mania działania” oraz zobaczyć – na przykładzie zaproszonego gościa, że można świetnie realizować swoje zainteresowania przy użyciu współczesnych technik medialnych – czerpiąc z tego przyjemność i satysfakcję.

Zebranych przywitała Prezes ARL Agnieszka Rogalińska. Dziękując za przybycie w kilku słowach przybliżyła ideę saloników, jednocześnie podkreślając, iż ARL od kilku lat aktywnie współpracuje ze szkołami oraz placówkami edukacyjnymi w celu aktywizacji młodych ludzi
i wyzwalania ich twórczych mocy. Współpraca ta owocuje kolejnymi inicjatywami w postaci np. konkursów profilaktycznych czy debat w formule oksfordzkiej, w których młodzież chętnie bierze udział. Dobitnym dowodem, że ta współpraca jest owocna jest fakt, iż
z każdym salonikiem wzrasta liczba jego uczestników, a młodzi ludzie coraz chętniej chwalą się swoimi zainteresowaniami pokazując na salonikach swoje prace plastyczne czy utwory muzyczne.

W imieniu Prezydenta Miasta Jarosława Górzyńskiego kilka słów skierował do młodzieży Pan Andrzej Broda, który odczytał też list prezydenta skierowany do uczestników. Prezydent pochwalił inicjatywę saloników, zapewniając tez o wsparciu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dla wszystkich działań, które służą młodzieży jednocześnie udowadniając, że tkwi w niej solidny potencjał, niespożyta energia  i chęć działania.

Pierwszą część imprezy wypełniła prezentacja rezultatów ostrowieckiej edycji projektu „Mania działania”. Projekt ten skierowany był do młodych ludzi, którzy chcieli wdrożyć ciekawe pomysły z dziedziny sztuki, sportu czy aktywizacji środowisk młodzieżowych. Koordynatorem i realizatorem projektu na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego było Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie Z Tej Bajki, które przeprowadziło nabór wniosków oraz dokonało wyboru najciekawszych inicjatyw. Wybrane działania zostały dofinansowane minidotacją w kwocie 1000 złotych oraz uzyskały wsparcie w ich realizacji ze strony różnych instytucji.

Tę część spotkania poprowadzili członkowie Stowarzyszenia: Katarzyna Kozińska, Wojciech Mazan oraz Marcin Jedlikowski. Przybliżyli oni pokrótce założenia i rezultaty działania.

W Ostrowcu w 2018 roku w ramach projektu zrealizowano 4 inicjatywy:

  • „W Tyle Wizji” – warsztaty telewizyjne przeprowadzone przez grupę OCulture we współpracy z ekipą Telewizji Ostrowieckiej. Miały na celu przybliżenie pracy w telewizji oraz przygotowanie własnego autorskiego wydania programu Telewizji Ostrowieckiej wraz z jego emisją.
  • „BodyArt” grupy Artystycznej. Projekt zakładał przeprowadzanie warsztatów z zakresu bodypaintingu oraz przygotowanie wernisażu fotograficznego będącego zapisem całej akcji oraz jej rezultatów.
  • „Bike&Fly” grupy SportoManiacy. Projekt skierowany do wszystkich, dla których rower to takze coś więcej jak tylko środek komunikacji. Promowano zdrowy styl życia, aktywną turystykę rowerową, a przy okazji urządzono w Parku Miejskim pokaz akrobacji rowerowych.
  • „Poznajemy Miasto, Współtworzymy Miasto” grupy Spóźnieni. Ten pomysł łączył ze sobą promocję miasta z nauką tworzenia murali. Z połączenia tego powstał mural przedstawiający w ujęciu symbolicznym Ostrowiec Świętokrzyski akcentujący charakter miasta i jego mieszkańców.

Prowadzący wspólnie z młodzieżą zaangażowaną w projekt przedstawili wszystkie pomysły, przybliżyli, w jaki sposób się one rodziły i rozwijały. Młodzież opowiedziała o swoich przeżyciach, przygodach, których nie brakowało, ale także zachęciła uczestników do tego, aby angażować się w przyszłości w podobne projekty, gdyż pozwala to wyzwolić energię twórczą, uruchomić wyobraźnię, poznać świetnych ludzi i na koniec poczuć dumę z efektów swojej pracy.

Rezultaty działań zostały zaprezentowane w formie zdjęć i filmików, a także – w przypadku „BodyArt” także poprzez miniwystawę fotografii dokumentujących najciekawsze prace.

Drugą cześć imprezy wypełniła prezentacja gościa, którym był Kamil Mroziński. Przybliżył on swoją współpracę z internetowym portalem muzycznym NETFAN.PL – polegającą na prowadzeniu wywiadów z muzykami, aktorami oraz ciekawymi ludźmi z całego świata. W kilku słowach opowiedział o swoich początkach i co było inspiracją do podjęcia współpracy z NETFANEM.. Podkreślił rolę swoich zainteresowań muzycznych, które stały się źródłem jego współpracy z portalem. Zaprezentował krótki filmik, który specjalnie dla uczestników saloniku nagrał Joey B. Ellis – muzyk i kompozytor, autor tematu muzycznego do jednej z części filmu „Rocky”.  Muzyk zaapelował w nim do młodych ludzi o to, aby inwestowali w swoje marzenia, realizowali swoje pasje, gdyż to daje satysfakcję, spełnienie, pozwala aktywnie przejść przez życie i wyzwala wiele pozytywnych emocji. „Jeżeli macie marzenia, nie pozwólcie nikomu się zatrzymać. Jedyną osobą, która może Was zatrzymać – jesteście Wy sami” – zaapelował do młodzieży artysta

Pan Kamil w prezentacji przybliżył kilka przykładów osób, z którymi przeprowadzał wywiady, opowiedział o ciekawych perypetiach z tym związanych (niektórzy z jego rozmówców to skazańcy odsiadujący wyroki, ale w więzieniu piszący i tworzący muzykę i nagrywający płyty), zaprezentował postać Lawrence’a Grobela, człowieka, który stał się dla niego wzorem i inspiracją, autora książek i artykułów na temat sztuki wywiadów i technik medialnych.

W podsumowaniu imprezy goście zaapelowali do młodzieży o aktywność, o rozwijanie swoich pasji oraz o szukanie możliwości ich spożytkowania – czy to poprzez uczestnictwo w działaniach w rodzaju programu „Mania działania” czy też w znalezieniu swoistej niszy, w której pasje muzyczne, plastyczne czy sportowe będzie można efektywnie spożytkować.

Na zakończenie prowadząca spotkanie Katarzyna Sobczyk z ARL zaprosiła do wzięcia udziału w projekcie „ODLOTOWO – ZDROWO- KOMFORTOWO”, które jest kontynuacją ubiegłorocznego przedsięwzięcia pod nazwą „ZDROWO -KOMFORTOWO”. Realizacja tego działania rusza już w październiku.

W spotkaniu wzięli udział pedagodzy, wychowawcy oraz młodzież z ostrowieckich publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, Niepublicznego Gimnazjum im. S. Konarskiego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek oraz drobne upominki, które były nagrodami za aktywność oraz udział w konkursach.