O konstytucji i prawach obywatelskich – warsztaty z RPO

W poniedziałek 8 października w Centrum Aktywności Obywatelskiej miała miejsce interesująca lekcja z dziedziny praw i postaw obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Agencją Rozwoju Lokalnego zrealizowało warsztaty dla młodzieży oraz seniorów, które w konkretny i sposób przybliżały tematykę praw człowieka i obywatela oraz możliwości, jakie każdy członek społeczności posiada, jeśli chodzi o obronę własnych konstytucyjnych praw.

Zajęcia poprowadzili:

Dariusz Supeł – za-ca dyrektorów Centrum Projektów Społecznych, Joanna Troszczyńska – główna specjalista w Centrum Projektów Społecznych oraz pani mecenas Joanna Łodej z Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków w Wydziale Przyjęć Interesantów,

Pierwsze warsztaty skierowane zostały do młodzieży gimnazjalnej. W ich trakcie młodzież mogła dowiedzieć się wszystkiego na temat Biura RPO –  w jakim celu został powołany, czym się zajmuje, jakie ma zadania, jakimi kategoriami spraw się zajmuje oraz w jaki sposób należy się
z nim kontaktować.

Ważnym elementem spotkania było pokazanie młodym ludziom jak korzystać ze swoich praw i wolności. Pracownicy Biura zwrócili szczególną uwagę na to, jaką rolę w państwie prawa pełni konstytucja, co gwarantuje obywatelom i jaką stanowi ochronę przed nadużyciami władzy lub łamaniem praw i przywilejów jednostki oraz społeczności.

Młodzież uczyła się wyszukiwania i interpretowania różnych zapisów konstytucji, dowiedziała się tez, jakie kategorie spraw dotyczących bezpośrednio młodych ludzi trafiają do Biura RPO i jak należy je zgłaszać do rzecznika. Zajęcia wzbogacono o przykłady takich spraw, przytaczając kilka istotnych rozstrzygnięć w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Z tej dość specyficznej lekcji młodzi ludzie na pewno wynieśli wiele potrzebnej wiedzy – przede wszystkim, jaką rolę pełni konstytucja, organy państwowe i samorządowe, gdzie są granice wolności każdego człowieka oraz przekonanie, że każdy obywatel mając swoje prawa i obowiązki obowiązany jest szanować porządek konstytucyjny państwa oraz reagować na wszelkie przejawy bezprawia, dyskryminacji czy łamania podstawowych praw.

Drugą część spotkania zajęły warsztaty z seniorami. Oprócz wykładu na temat samego RPO i jego roli w przestrzeganiu prawa oraz poszanowaniu praw jednostek w starciu z machiną państwową, uczestnicy zapoznali się z polityką RPO wobec seniorów, podejmowanych przez Rzecznika działaniach w celu ochrony starszych osób przed nieuczciwymi praktykami czy działaniem instytucji i podmiotów państwowych czy samorządowych. Seniorzy uczyli się wypełniać wnioski do RPO, z naciskiem na umiejętność właściwego ich uzasadniania i dokumentowania. Wykład wzbogacony został o najciekawsze przykłady, które dotyczyły różnych spraw, rozwiązywanych w Biurze Rzecznika. Uczestnicy zadawali wiele pytań z „własnego podwórka”, przekonując się, ze wiele spraw, z którymi się zetknęli mogła zostać przez Biuro RPO podjęta i rozpatrzona.

Podczas warsztatów odbyły się tez konsultacje z prawnikiem, z których skorzystało kilka osób, głównie starszych. Interesowały ich m. in.: sprawy mieszkaniowe, majątkowe, pojawiły się tez problemy związane z uzależnieniem występującym w rodzinie, postępowania spadkowe czy po prostu kwestie związane z powolnością sądów i wydłużaniem się czasu postępowań sądowych.

W warsztatach wzięło udział ok. 30 osób, w planach jest zorganizowanie kolejnych tego typu warsztatów m. in.: dla seniorów i osób głuchych.