Zaproszenie na salonik dyskusyjny

Salonik dyskusyjny to impreza, która wpisała się już na stałe do kalendarza inicjatyw podejmowanych przez Agencję Rozwoju Lokalnego. Adresatem jak i współtwórcą saloników jest ostrowiecka młodzież oraz ludzie z pasją, którzy chcą podzielić się z uczestnikami swoimi zainteresowaniami, sukcesami oraz zaprezentować pozytywne skutki inwestowania w siebie i swoje talenty. Impreza ma charakter  edukacyjny, a jej celem głównym jest promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i nałogów. Luźna forma zajęć wraz z naciskiem na wyzwalanie własnej energii i aktywności do spełniania marzeń i osiągania zamierzonych celów przyciąga młodzież. Saloniki pokazują, że istnieje dość mocna alternatywa dla używek, a hobby może być elementem, dzięki któremu każdy może zaprezentować swoją indywidualność.

W piątek 12 października w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Obywatelskiej odbędzie się kolejna edycja tej imprezy, podczas której pokazane zostaną efekty pionierskiego programu „Mania działania”. Program ten, którego inicjatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na rzecz aktywizacji młodzieży pod kątem kultury, sportu, rozrywki czy stylu życia. W Ostrowcu Świętokrzyskim instytucją, która organizowała nabór wniosków oraz dokonała wyboru najciekawszych inicjatyw – co wiązało się z przekazaniem wybrańcom minidotacji w wysokości 1000 złotych – było Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z  Tej Bajki. Minidotacje pochodziły z grantu przekazanego przez Urząd Marszałkowski. W Ostrowcu Świętokrzyskim zrealizowano 4 inicjatywy:

  • „W Tyle Wizji” – warsztaty telewizyjne przeprowadzone przez grupę OCulture we współpracy z ekipą Telewizji Ostrowieckiej. Miały na celu przybliżenie pracy w telewizji oraz przygotowanie własnego autorskiego wydania programu Telewizji Ostrowieckiej wraz z jego emisją.
  • „BodyArt” grupy Artystycznej. Projekt zakładał przeprowadzanie warsztatów z zakresu bodypaintingu oraz przygotowanie wernisażu fotograficznego będącego zapisem całej akcji oraz jej rezultatów.
  • „Bike&Fly” grupy SportoManiacy. Projekt skierowany do wszystkich, dla których rower to takze coś więcej jak tylko środek komunikacji. Promowano zdrowy styl życia, aktywną turystykę rowerową, a przy okazji urządzono w Parku Miejskim pokaz akrobacji rowerowych.
  • „Poznajemy Miasto, Współtworzymy Miasto” grupy Spóźnieni. Ten pomysł łączył ze sobą promocję miasta z nauką tworzenia murali. Z połączenia tego powstał mural przedstawiający w ujęciu symbolicznym Ostrowiec Świętokrzyski akcentujący charakter miasta i jego mieszkańców.

Wszystkie te pomysły będą zaprezentowane na saloniku, a pomysłodawcy  i koordynatorzy ostrowieckiej części „Manii działania” – Katarzyna Kozińska, Wojciech Mazan i Marcin Jedlikowski  nie tylko przybliżą działania i efekty tegorocznego projektu, ale też będą zachęcać do wzięcia udziału w kolejnej planowanej na rok 2019 edycji programu.

W programie imprezy przewidziano też prezentację Kamila Mrozińskiego, który jest zastępcą redaktora naczelnego internetowego serwisu NETFAN.PL. Młodzież dowie się z niego jak połączyć nowoczesne środki medialnego przekazu jakim jest internet z realizacją własnych zainteresowań oraz marzeń. Serwis jest bowiem profesjonalnym portalem, przeprowadzającym wywiady z gwiazdami światowego show-businessu, prezentującym i promującym najnowsze trendy muzyczne z jednoczesnym przybliżaniem artystów i form muzycznych, których w głównych mediach muzycznych jest mniej, a którzy również mają swoją wierną rzeszę fanów i odbiorców.

Podczas saloniku przedstawione tez zostaną nowe inicjatywy ARL skierowane do młodzieży szkolnej, których realizacja zaplanowana jest na końcówkę roku 2018.

Tego wszystkiego będą mogli spodziewać się uczestnicy saloniku. Początek o godz. 12.30

Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.