Wideokonferencja na temat choroby Alzheimera

Wrzesień od kilku lat jest obchodzony jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. Organizowane są różnego rodzaju spotkania, imprezy czy wydarzenia przybliżające tą chorobę, mające na celu edukację i wypracowanie właściwego modelu postępowania w stosunku do osób dotkniętych tą oraz innymi chorobami otępiennymi.
W czwartek 27 września blisko 30 osób wzięło udział w transmisji konferencji, która odbyła się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Hasło spotkania brzmiało: „Alzheimer w rodzinie – jak diagnozować zagrożenie, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą.”
Wśród prelegentów znaleźli się wybitni polscy naukowcy i lekarze od lat pracujący nad leczeniem i diagnozowaniem choroby. Wśród prelegentów znaleźli się m. in. dr n. med. Jarosław Derejczyk, którego zespół opracował testy mające ułatwić wczesne rozpoznawanie objawów chorób otępiennych, prof. dr. hab. n. med. Maria Barcikowska, lekarz specjalista neurolog od lat pracująca nad edukacją i propagowaniem wiedzy o chorobie Alzheimera oraz prof. dr. hab. n. med. Tadeusz Parnowski, również specjalista neurolog, założyciel
i pierwszy prezes Polskiej Fundacji Alzheimerowskiej, od wielu lat badający zagadnienie chorób dotykających szczególnie środowisko osób starszych. Oprócz nich w konferencji wzięli udział opiekunowie, lekarze oraz osoby, które z problemem choroby Alzheimera stykają się na co dzień.
Poruszano różne tematy, wśród których najważniejszym problemem jest brak zinstytucjonalizowanej pomocy osobom chorym oraz ich opiekunom w leczeniu i codziennych obowiązkach. Wskazywano, że choroba ciągle stanowi temat wstydliwy,
a wielu chorych i opiekunów jest pozostawionych samym sobie. Poruszano konieczność opracowania Krajowego Planu Alzheimerowskiego, który dałby szansę zbliżenia systemu opieki nad chorymi w Polsce do standardów europejskich. Przedstawione zostały korzyści
z wdrożenia systemu wczesnego diagnozowania choroby oraz zaprezentowano przykładowe rozwiązania stosowane w takich krajach jak Szwecja, Niemcy czy Francja.
Dr Derejczyk przedstawił opracowany przez swój zespół test pozwalający na wczesne diagnozowanie objawów schorzeń neurologicznych, który można wykonać w domu przy pomocy tabletu i internetu. Test został bardzo dobrze oceniony w międzynarodowych środowiskach medycznych, a jego prezentacja dostępna jest na stronie www.testysenioralne.pl
W dyskusji brali udział obecni na spotkaniu opiekunowie oraz internauci, którzy zadawali pytania dotyczące samej choroby, sposobów komunikacji z chorymi, odżywiania czy możliwości korzystania ze specjalistycznej opieki oferowanej w ośrodkach dla chorych na chorobę Alzheimera.
Uczestnicy ostrowieckiego spotkania również wskazywali na te problemy, na brak w Ostrowcu Świętokrzyskim organizacji zajmującej się problemami osób z chorobami otępiennymi, co negatywnie wpływa na brak zintegrowanego systemu wsparcia chorych choćby na poziomie lokalnym.
Konferencja w Ostrowcu Świętokrzyskim została zorganizowana we współpracy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Związku Powiatów Polskich oraz Agencji Rozwoju Lokalnego.