Jak pozyskać środki na termomodernizację

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zapraszają na bezpłatne spotkanie animacyjne na temat źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach, zwłaszcza na projekty związane z termodernizacją – głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

Spotkanie odbędzie się 28 września 2018 r. o godz. 10.00 w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Chęcinach, w budynku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego (Budynek Dworu Starostów Chęcińskich- Podzamcze 45.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu  przesyłane na adres mailowy: biuro@it.kielce.pl do dnia 27 września br. W treści maila należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji oraz numer telefonu. Decyduje kolejność zgłoszeń!