Konkurs na realizację zadań ze środków PFRON

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił II edycję konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON zadań zlecanych świętokrzyskim organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Łączna kwota środków przeznaczonych na te zadania wynosi 429.284 zł. Dofinansowanie mogą uzyskać zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Termin składania ofert upływa z dniem 11 października 2018 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz fundacji, których cele statutowe obejmują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Zadania dofinansowane w ramach tego konkursu powinny zostać zrealizowane w terminie od 2 listopada do 17 grudnia 2018 r.
Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumentacja niezbędna do złożenia oferty znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ).