„STOP dopalaczom!” po raz trzeci

W piątek już po raz trzeci w Ostrowcu Świętokrzyskim mieszkańcy mieli okazję powiedzieć głośne „STOP dopalaczom!”. Podczas akcji zorganizowanej na Rynku można było wzbogacić swoją wiedzę, miło spędzić czas i przede wszystkim dać swój zdecydowany sprzeciw wobec dopalaczy i innych niszczących życie i zdrowie używek.

Impreza miała charakter edukacyjny, uczestnicy na stoiskach mogli dowiedzieć się więcej na temat dopalaczy, skutków ich stosowania oraz aspektów prawnych z tym tematem związanych. Przygotowane zostały stoiska instytucji lokalnych, które zajmują się zwalczaniem uzależnień ich skutków i oferują pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Jak co roku swoje stoisko na imprezie miała też Agencja Rozwoju Lokalnego. Można było wziąć udział w konkursach dotyczących wiedzy na temat dopalaczy, ale też i innych używek. Promowany był prowadzony przez ARL Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin, istniała możliwość porozmawiania z konsultantami, umówienia się na konsultacje w samym punkcie. Rozdawany był informator „ABC uzależnień”, w którym znajdują się informacje o uzależnieniach, ale też adresy, telefony różnych placówek profilaktyki uzależnień, instytucji i urzędów, w których można znaleźć pomoc, a także stowarzyszeń i organizacji społecznych, które proponują aktywne i wolne od używek spędzanie czasu wolnego – w tym organizacje kulturalne, edukacyjne, sportowe czy turystyczne.

W konkursach aktywnie uczestniczyły dzieci i młodzież. Można było wygrać atrakcyjne nagrody i upominki. Młodzież zna problem nie tylko z mediów, styka się z nim także na co dzień. Co gorsza – handlarze dopalaczami mają dostęp do młodych ludzi, z których wielu wpada w nałóg ze szkodą dla własnego zdrowia, relacji rodzinnych czy rówieśniczych.

Podczas imprezy na telebimie wyświetlone zostały dwa filmiki autorstwa młodzieży
z ostrowieckich gimnazjów nagrodzone w trakcie konkursu „ZDROWO KOMFORTOWO” przeprowadzonego przez ARL pod koniec 2017 roku. Ich tematyka to problem uzależnień
i związane z tym dramaty. Profilaktyka rówieśnicza działa- dało się to zauważyć podczas emisji filmów „FURTKA” i „ZASTANÓW SIĘ ZANIM KLIKNIESZ ENTER”  . Koledzy, znajomi z dużym zainteresowaniem obejrzeli oba filmy.

Na scenie w tej edycji imprezy królował rap. Zaprezentowali się raperzy Viper, SwimeR, Krzysiu, Baby V, Keshu, Wzór & Rapowy Kamil, Wicek, Poison oraz  Guzior, Oprócz muzyki ze sceny uczestnicy mogli wysłuchać apeli artystów o odrzucenie używek wszelkiego typu,
o rozwagę i zdrowy rozsądek. Ilustrując to wszystko przykładami swoich przyjaciół, którzy stracili zdrowie i życie stosując używki muzycy wskazywali, że tylko zdrowe zainteresowania i realizacja swoich pasji to sposób na ciekawe życie i sukces. Ważne jest, że dopalacze nie rozwiązują żadnych problemów, a jedynie je potęgują i doprowadzają człowieka do psychicznego „doła”, zrujnowanego zdrowia i społecznej izolacji.

Wydarzenie wpisało się już na stałe w kalendarz imprez lokalnych, ma też coraz większy pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców naszego miasta, którzy dostrzegają problem i są zdecydowanie przeciwni wszelkiego typu używkom i nałogom niszczącym życie i zdrowie.

Impreza została zorganizowana ze środków gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.