Wakacje z sportem i profilaktyką uzależnień

Wakacje 2018 już za nami, ale w ARL był to i tak okres pracy związanej z promocją zdrowia i profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Świetną do tego okazją były zajęcia fizyczne realizowane wspólnie z ostrowieckimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi.

Po raz kolejny w ramach akcji „Wakacje z futbolem” organizowanej przez Klub Piłkarski „KSZO 1929” Ostrowiec Świętokrzyski przeprowadzono cykl warsztatów i zajęć na tematy związane z uzależnieniami i zdrowym stylem życia. Po raz pierwszy także takie warsztaty odbyły się w ramach podobnej akcji „Wakacje z szachami”, której organizatorem było Stowarzyszenie Szachowe „HETMAN”. Ich adresatami były dzieci i młodzież uczestnicząca w tych projektach. W trakcie zajęć zapoznawano młodych ludzi z rodzajami uzależnień, symptomami wskazującymi na popadanie w nałogi. Prowadząca zajęcia Katarzyna Sobczyk z ARL prowadziła też ćwiczenia mające na celu integrację grupy, naukę sposobów komunikacji i nawiązywania relacji koleżeńskich. Warto bowiem pamiętać, że jedną z przyczyn popadania w uzależnienia jest izolacja i brak zdrowych relacji rówieśniczych. Dzieci i młodzież byli bardzo aktywni i chętnie uczestniczyli w warsztatach. Za swoje zaangażowanie zostali uhonorowani upominkami i pamiątkowymi dyplomami wręczonymi przez Prezes ARL Agnieszkę Rogalińską oraz Prezesów Stowarzyszeń: „HETMANA” Annę Choinę oraz KSZO 1929 Macieja Kozickiego.

Warto podkreślić, że młodzi ludzie potrafili spontanicznie dzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami na tematy związane z zagrożeniami i uzależnieniami, zwłaszcza związanymi z nadmiarowym użytkowaniem komputera, internetu i urządzeń mobilnych stanowiącymi największe zagrożenie w przedziale wiekowym uczestników.

Dzieciaki i młodzież byli zadowoleni z zajęć, swoje dobre opinie wyrażali też rodzice, którzy chwalili pomysł połączenia zajęć sportowych z profilaktycznymi wskazując na to, że sport stanowi znakomitą alternatywę dla nałogów i wszelkiego typu używek.