Zapraszamy na szkolenie „Kucharz”

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. rozpoczyna rekrutację na szkolenie „Kucharz”. Potrwa ona od 3 do 21 września 2018 roku. Szkolenie skierowane jest do do osób bezrobotnych – zarejestrowanych w PUP z przyznanym I lub II profilem wsparcia, ale także do osób niezarejestrowanych w PUP. Kandydaci powinni być mieszkańcami powiatu ostrowieckiego i mieć ukończony 30 rok życia. W szczególności zapraszamy kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi lub te, które ukończyły 50 rok życia.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Projektu mieszczącym się w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 osobiście lub pod numerami telefonów 41 200 30 14 lub 41 248 03 70.