Jubileuszowa edycja Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego rozpoczyna nabór do XX jubileuszowej edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2018 r.

Świętokrzyska Nagroda Jakości została ustanowiona w  1999 roku. Stanowi ona integralną część systemu nagród przyznawanych przedsiębiorstwom i organizacjom za wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania przez jakość na poziomie: krajowym – Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) oraz europejskim – Europejskiej Nagrody Jakości.

Udział w Konkursie mogą brać przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, jednostki otoczenia biznesu, organizacje, jednostki publiczne oraz niepubliczne itp. Jedynymi warunkami jest konieczność prowadzenia działalności od minimum 4 lat oraz działanie na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Laureaci Nagrody – oprócz promocji i wyróżnienia związanego z wdrożonym projektem czy produktem mogą także dzięki niej starać się o przyznanie Certyfikatu Polskiej Nagrody Jakości. Promowani są ponadto przez organizatora na stronach Internetowych oraz w prasie.

Dokumentację aplikacyjną należy składać do dnia 30 września 2018 r. na adres Sekretariatu podany poniżej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji Konkursu prosimy o kontakt z Sekretariatem Świętokrzyskiej Nagrody Jakości:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości 
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
tel.: 41 365 81 81; fax: 41 365 81 91
www.swietokrzyskie.pro

Więcej informacji dotyczących inicjatywy oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ).