„Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach po raz kolejny organizuje Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci”.
Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń lub osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

“Świętokrzyski Anioł Dobroci” przyznawany jest w dwóch kategoriach:
• Indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
• Zespołowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrążających innowacyjne projekty.

Statuetka Świętokrzyskiego Anioła Dobroci jest symbolem miłości, troski, wytrwałości. Przyznawana jest osobom, którzy część swojego życia bezinteresownie poświęcają innym.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2018r. (piątek) /decyduje data stempla pocztowego/.
Więcej informacji można uzyskać w  Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 342 – 13 – 88 lub 41 342 – 14 – 02.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia kandydatury do nagrody dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WŚ (TUTAJ).