Konkurs „Świętokrzyski racjonalizator”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Świętokrzyski racjonalizator”. Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego.

W konkursie rozpatrywane są te wszystkie rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) w roku kalendarzowym, poprzedzającym daną edycję konkursu oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP także w roku kalendarzowym, poprzedzającym daną edycję konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą zostać:
a) osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą,
b) mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
c) uczelnie i jednostki badawczo – rozwojowe,
d) ośrodki transferu technologii,
e) inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie siedziby/miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia do dnia 30 września 2018 r.

Zgłoszone rozwiązania podlegają ocenie przez Komisję Konkursową, która przyznaje nagrody pieniężne na rzecz twórców tych rozwiązań.
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, czołowych instytucji otoczenia biznesu i świata nauki z regionu, rzecznik patentowy oraz przedstawiciel Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Sekretariacie Konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości 
ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach
pod numerem telefonu: 41 365 81 81

Formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie UM WŚ (TUTAJ) należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości 
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce