Świętokrzyski Festiwal Seniorów – zaproszenie do udziału

Do 10 września można zgłaszać kandydatów do wzięcia udziału w I Świętokrzyskim Festiwalu Seniorów, który zaplanowano na 10 października 2018 roku. Organizatorem imprezy jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego-Biuro Komunikacji Społecznej. Współorganizatorami imprezy są pełnomocnik marszałka ds. seniorów, Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Impreza zostanie zorganizowana w ramach obchodów 20 – lecia Województwa Świętokrzyskiego.

Festiwal ma być świętem seniorów, którzy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia na niwie kulturalnej. Przewidziane są występy muzyczne w formie zespołów instrumentalnych, wokalnych, chórów, a także solistów  i duetów), krótkie formy teatralne i kabaretowe, występy taneczne oraz prezentacje literackie w formie poezji i prozy.

Festiwal adresowany jest do seniorów, osób w wieku 60+. W imprezie mogą wziąć zespoły złożone z nieprofesjonalnych twórców indywidualnych oraz grupy twórców reprezentujących kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Domy Pomocy Społecznej, domy i centra kultury działające na rzecz seniorów, oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i inne środowiska seniorskie.

Zgłoszenia należy złożyć do 10 września 2018 roku w formie papierowej pocztą na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Aleja IX Wieków Kielc 4, bud. Aqua, pokój 401, 25-516 Kielce lub w formie elektronicznej na e-mail: 20lat@sejmik.kielce.pl).

Uczestnicy gali finałowej zostaną wyłonieni w dniach 19- 21 września poprzez eliminacje regionalne, które odbędą się w Kielcach, Staszowie i Jędrzejowie.

Szczegóły dotyczące festiwalu, Karta Zgłoszenia oraz Regulamin uczestnictwa w imprezie dostępne są na stronie Organizatora (TUTAJ).