Zmiany w RODO – webinarium dla organizacji pozarządowych

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nastąpiły duże zmiany w procesie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez wszystkie podmioty z tym związane. RODO dotyczy także organizacji pozarządowych, z których wiele realizując zadania publiczne gromadzi i przetwarza dane swoich beneficjentów i członków. Przepisy RODO zaostrzyły procedury, wiele podmiotów musi także przeorganizować proces gromadzenia danych.

W czwartek 19 lipca na portalu webinarium.ngo.pl w godz. 12.30 – 13.30 odbędzie się webinarium poświęcone przetwarzaniu danych osobowych przez organizacje pożytku publicznego. Prowadzącym spotkanie będzie dr Maciej Kawecki – koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, kierownik Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Będzie to okazja do zapoznania się z zasadami stosowania RODO, jak i zadawania pytań.

Więcej informacji na temat webinarium  można uzyskać na portalu organizacji pozarządowych NGO (TUTAJ)