„Laur Innowacyjności 2018”

Trwa VIII edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2018”.

Konkurs ma na celu przyczynić się do szerokiej popularyzacji instytutów naukowo-badawczych, firm, przedsiębiorstw i podmiotów podejmujących działania oraz ich projektów ukierunkowanych na tworzenie produktów innowacyjnych.

Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających nowatorski charakter.

Organizatorem konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

Ideę Konkursu stanowi przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie nowych technologii i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji nowoczesnych rozwiązań w Polsce i na świecie.

Konkurs obejmuje następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:

 1. Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo.
 2. Ekologia i efektywność energetyczna.
 3. Energetyka, elektrotechnika.
 4. Górnictwo i hutnictwo.
 5. Informatyka, oprogramowanie.
 6. Automatyka.
 7. Mechanika, maszyny i urządzenia.
 8. Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia.
 9. Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna.
 10. Technika wojskowa.
 11. Logistyka, transport, komunikacja.
 12. Włókiennictwo, inżynieria materiałowa.
 13. Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno– gospodarczym.

Ostateczny termin składania aplikacji do VIII edycji Konkursu upływa w dniu 9 października 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 7 listopada 2018r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne sa na stronie Organizatora (TUTAJ).