Kolejne warsztaty nt. przygotowania wniosków aplikacyjnych do EFS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Departamentem Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza do udziału w warsztatach poświęconych przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków EFS projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się oraz Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Warsztaty odbędą się w dniu we wtorek 10 lipca 2018 roku  o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, w sali konferencyjnej (budynek C-2; I piętro; sala nr 102).

Tematyka spotkania:
1. Planowane nabory oraz zakres dofinansowania projektów z zakresu zdrowia w ramach Działania 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się oraz Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych RPO WŚ na lata 2014 – 2020.
2. Zasady opracowania projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym poprawne opracowanie projektu w Generatorze wniosków aplikacyjnych.
3. Analiza najczęściej popełnianych błędów w trakcie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
4. Analiza oraz zalecenia praktyczne wynikające z dotychczas przeprowadzonych konkursów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020.
5. Dyskusja poświęcona zagadnieniom związanym z praktycznym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział  w warsztatach jest bezpłatny. Zainteresowani powinni przesłać zgłoszenie zawierające: nazwę i adres instytucji, imię i nazwisko uczestnika, stanowisko służbowe oraz służbowy kontakt telefonicznyelektroniczny (e-mail) należy przesyłać do dnia 9 lipca 2018 roku do godziny 10.00 na adres malgorzata.szczudlowska@sejmik.kielce.pl .
O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań należy się skontaktować z Departamentem Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach; telefon 41-342-14-41.