„Herosi przedsiębiorczości” – granty dla wspólnych inicjatyw

Grupa „EUROCASH” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym „Herosi przedsiębiorczości – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest dofinansowanie ciekawych inicjatyw lokalnych na następujących obszarach:

  • Ekologia
  • Sport
  • Kultura
  • Przestrzeń wspólna
  • Pomoc czyli działanie na rzecz grup i osób potrzebujących

W konkursie mogą wziąć udział wspólne inicjatywy przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, które w istotny sposób przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnej odpowiadające potrzebom lokalnej społeczności i przyczyniające się do poprawy warunków życia i rekreacji mieszkańców.

Wszystkie informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej Organizatora – Grupy „EUROCASH” (TUTAJ). Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Zapoznać się można również z regulaminem akcji (TUTAJ) i pobrać krótki informator na temat przedsięwzięcia (TUTAJ).