„Kadry i płace” – ARL zaprasza na szkolenie

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. rozpoczyna nabór na kolejne szkolenie w ramach projektu: „Umiejętności drogą do sukcesu”. Tym razem zapraszamy chętnych na szkolenie „Kadry i płace”. Zapraszamy osoby zamieszkałe w Ostrowcu Świętokrzyskim – zarówno pracujące na terenie miasta, jak i bezrobotne, które ukończyły 18 rok życia i są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych.

Zapisy na szkolenie oraz wszystkie informacje na temat udziału w nim dostępne są w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 w pok. nr 15 na I piętrze. Można się również skontaktować telefonicznie pod numerami telefonów: 41 200 30 14 lub 41 248 03 70.

Zapraszamy!