Miesiąc: Lipiec 2018

26.07.2018

III edycja Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – nabór wniosków

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza wszystkie grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe z regionu do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”. Wysokość środków finansowych zaplanowanych na dofinansowanie to 365 tys. zł. Pierwszy nabór wniosków w ramach konkursu będzie miał miejsce już w sierpniu. Projekt  “Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja” ma na celu wspieranie liderów lokalnych, rozwój młodych

Czytaj dalej

23.07.2018

Nabór wniosków – Działanie 3.1 Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 20.08.2018 do 19.10.2018 Wnioski o dofinansowanie mogą składać: – organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Czytaj dalej

16.07.2018

Świętokrzyski Festiwal Seniorów – zaproszenie do udziału

Do 10 września można zgłaszać kandydatów do wzięcia udziału w I Świętokrzyskim Festiwalu Seniorów, który zaplanowano na 10 października 2018 roku. Organizatorem imprezy jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego-Biuro Komunikacji Społecznej. Współorganizatorami imprezy są pełnomocnik marszałka ds. seniorów, Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Impreza zostanie zorganizowana w ramach obchodów 20 – lecia Województwa Świętokrzyskiego. Festiwal ma być świętem seniorów, którzy będą mogli

Czytaj dalej

13.07.2018

Zmiany w RODO – webinarium dla organizacji pozarządowych

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nastąpiły duże zmiany w procesie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez wszystkie podmioty z tym związane. RODO dotyczy także organizacji pozarządowych, z których wiele realizując zadania publiczne gromadzi i przetwarza dane swoich beneficjentów i członków. Przepisy RODO zaostrzyły procedury, wiele podmiotów musi także przeorganizować proces gromadzenia danych. W czwartek 19 lipca na portalu webinarium.ngo.pl w godz. 12.30 – 13.30 odbędzie się webinarium

Czytaj dalej

12.07.2018

„Laur Innowacyjności 2018”

Trwa VIII edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2018”. Konkurs ma na celu przyczynić się do szerokiej popularyzacji instytutów naukowo-badawczych, firm, przedsiębiorstw i podmiotów podejmujących działania oraz ich projektów ukierunkowanych na tworzenie produktów innowacyjnych. Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających nowatorski charakter. Organizatorem konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Ideę Konkursu

Czytaj dalej

5.07.2018

„Herosi przedsiębiorczości” – granty dla wspólnych inicjatyw

Grupa „EUROCASH” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym „Herosi przedsiębiorczości – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest dofinansowanie ciekawych inicjatyw lokalnych na następujących obszarach: Ekologia Sport Kultura Przestrzeń wspólna Pomoc czyli działanie na rzecz grup i osób potrzebujących W konkursie mogą wziąć udział wspólne inicjatywy przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, które w istotny sposób przyczynią

Czytaj dalej