Warsztaty dla świętokrzyskich NGO w województwie mazowieckim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach wyjazdowych pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”, które odbędą się w dniach 9-10 lipca 2018 roku.

Celem warsztatów wyjazdowych będzie poznanie praktycznych aspektów  funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i współpracy pomiędzy instytucjami życia publicznego, społecznego i gospodarczego na rzecz sektora ekonomii społecznej. Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym i aktywizacji społeczności lokalnych w zakresie minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego. Przedstawione zostaną dobre praktyki ekonomii społecznej w obszarze usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych.

Warsztaty wyjazdowe skierowane są do:

  • przedstawicieli organów administracji publicznej (pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia),
  • organizacji pozarządowych (NGO)
  • podmiotów ekonomii społecznej

Uczestnicy mają zapewniony  bezpłatny transport, nocleg oraz pełne wyżywienie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Udział w warsztatach będzie możliwy po wypełnieniu formularza wraz z załącznikami i przesłaniu skanu na adres: artur.armata@sejmik.kielce.pl  do dnia 2 lipca 2018 roku lub dostarczeniu w formie drukowanej do Biura Projektu lub przesłać pocztą na adres: ROPS Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, Budynek C2  p.309 –III piętro. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-11-53. Uwaga! Warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów.

Szczegóły dotyczące warsztatów oraz wzory wszystkich potrzebnych formularzy znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WŚ. (TUTAJ).