Jak aplikować do RPO WŚ – spotkanie animacyjne dla przedsiębiorców

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach – Podzamczu zaprasza na bezpłatne spotkanie animacyjne dotyczące założeń i zasad aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w piątek, 29 czerwca o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Chęcinach (Budynek Dworu Starostów Chęcińskich – Podzamcze 45). Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego zainteresowanych pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2.

Tematyka spotkania obejmuje założenia i zasady aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

  • projektów badawczo–rozwojowych w ramach Działania 1.2 Badania i rozwoju w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości
  • infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: aneta.slawek@rcnt.pl do 28 czerwca br.