Jak walczyć z uzależnieniami – szkolenie w CAO

Po raz kolejny Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach zorganizowała szkolenie dla pracowników jednostek i placówek gminnych pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób uzależnionych i eksperymentujących”. Wzięli w nim udział przedstawiciele tych placówek, które w codziennej pracy stykają się z problemem uzależnień i ich negatywnych konsekwencji. Szkolenie poprowadził Łukasz Niewczas – certyfikowany terapeuta uzależnień, pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Szkolenie przeprowadzone zostało w konwencji wykładowo – warsztatowej, oparte zostało na dobrych praktykach, a uczestnicy mogli poznać zarówno najnowsze osiągnięcia i sposoby diagnozowania i zwalczania uzależnień, jak i nowe obszary, które „zagospodarowane” zostają przez dilerów i osoby uzależnione. Spotkanie nieprzypadkowo odbyło się w okresie przedwakacyjnym, gdyż wakacje są niestety tym okresem gdy znacząco wzrasta poziom stosowania używek, a co gorsza sprzyja wciąganiu w uzależnienia nowych osób – zwłaszcza młodzieży. Sporo miejsca poświecono także na rozpoznawanie i neutralizację skutków uzależnień takich jak: agresja i autoagresja, zachowania kryminogenne, depresje i próby samobójcze, rozpad więzi rodzinnych i społecznych. Zwrócono tez uwagę na przyczyny uzależnień – problemy rodzinne, szkolne, kwestia wykluczenia społecznego czy degradacji zawodowej

W szkoleniu wzięli udział pedagodzy szkolni, nauczyciele, opiekunowie młodzieży w ośrodkach wychowawczych i świetlicach, pracownicy jednostek socjalnych i organizacji społecznych zajmujących się profilaktyką uzależnień.

Uczestnicy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i omówić szczególnie drastyczne przypadki skutków uzależnień z jakimi się stykali. Otrzymali również zestaw materiałów szkoleniowych.

Było to już trzecie takie szkolenie zorganizowane wspólnie przez ARL i Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”. Jak wskazywali uczestnicy – istnieje konieczność organizowania takich spotkań, gdyż sprawa uzależnień i ich skutków oraz przyczyn – to temat trudny i obejmuje coraz szersze kręgi społeczne. Wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz – co ważne – integracji działań wszystkich służb, organizacji i placówek oświatowych. Ważna jest tez edukacja, gdyż jedynie świadomość zagrożenia jakie stwarzają nałogi dla zdrowia, życia społecznego i zawodowego może zaowocować spadkiem „popytu” na używki.