Podsumowanie „Programu Domowych Detektywów”

Pod znakiem dobrej zabawy i kreatywnej edukacji w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się podsumowanie pilotażowej edycji programu rekomendowanego pt: „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”. Program realizowany był przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. na zlecenie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim, a finansowany był z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach dotacji celowej w ramach działania „Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie ostrowieckich placówek oświatowych od stycznia do czerwca 2018 r.”. Odbiorcami programu byli podopieczni świetlic środowiskowych prowadzonych przez OR PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Program znajduje się w bazie programów rekomendowanych, w ramach systemu rekomendacji PARPA, ORE, KBPN, IPiN. Program wpisany jest do międzynarodowej bazy programów EDDRA jako program obiecujący spełniający standardy I poziomu jakości. Program był realizowany za pomocą materiałów dydaktycznych (podręczniki, komiksy, zeszyty z zadaniami i ćwiczeniami) specjalnie opracowanych na potrzeby zadania.

W piątek 15 czerwca uczestnicy programu – dzieci z klasy 5 B z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich oraz ich rodzice zrealizowali ostatnie zadanie w ramach programu  „Wieczór Jasia i Małgosi„. Było to podsumowanie całego działania, które prowadzone było od marca. Celem jego było poszerzanie wiedzy dzieci na temat alkoholu, skutków jego spożywania – zarówno społecznych jak i zdrowotnych, a tym samym opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej i świadomego kontaktu z tą używką. Dzieci rozwijały także swoje umiejętności psychospołeczne, uczyły się empatii, współpracy oraz radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Dzieci odebrały wcześniej nagrodę za swoją pracę. Był to wyjazd integracyjny do sali kompleksowej rozrywki sprawnościowej „MIMI TOREK” mieszczącej się w Inkubatorze Przedsiębiorczości, gdzie miały możliwość spożytkowania swojej energii na ściankach wspinaczkowych, ale i podczas rożnych ćwiczeń fizycznych.

Imprezę uświetniła obecność zaproszonych gości. Pan Mariusz Łata – radny miejski, Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu, – w imieniu Prezydenta Miasta podziękował za realizację zadania i pogratulował dzieciom, rodzicom oraz kadrze zadania pracy, zaangażowania oraz świetnych rezultatów. Pani Katarzyna Goworek – dyrektor PSP nr 14 z kolei podziękowała za współpracę ARL oraz Oddziałowi Rejonowemu PCK. Wyraziła dumę z tego, że uczniowie kierowanej przez nią placówki tak znakomicie zaprezentowali swoje umiejętności i wywiązali się z zadania. Z ramienia Oddziału Rejonowego PCK obecna była Kierownik Biura OR PCK Pani Halina Tomczyk. Wręczyła ona pamiątkowe dyplomy, skierowała także podziękowania na ręce Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego za zgodę na realizację działania oraz jego wsparcie finansowe ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a także na ręce Prezes Zarządu ARL Agnieszki Rogalińskiej za współpracę we wdrażaniu programu. Pani Katarzyna Sobczyk w imieniu Prezes A. Rogalińskiej również podziękowała za współpracę i pogratulowała wszystkim uczestnikom – dzieciom, rodzicom i zaangażowanym pracownikom – wyników oraz zaangażowania z realizację Programu Domowych Detektywów.

Piątkowe spotkanie obfitowało przede wszystkim w zadania, które opracowywały dzieci, a do ich realizacji zapraszały rówieśników oraz rodziców. Było dużo śmiechu, zabawy i zdrowej rywalizacji. Dzieciaki przy okazji mogły zobaczyć, że można świetnie spędzić czas w oderwaniu od smartfonów, komputera czy internetu, a zabawa z rówieśnikami może być bardzo wciągająca i pełna emocji. Dorośli mogli podpatrzyć prace swoich pociech i wspólnie z nimi beztrosko się bawić. Nad całością czuwali koordynatorzy zadania – Katarzyna Sobczyk z ARL, Elżbieta Orczyk – pedagog z PSP nr 14 oraz wychowawczyni klasy 5 B  – Agnieszka Witkowska. 

Na koniec wszyscy uczestnicy dostali dyplomy oraz drobne upominki, dodatkowo dyplomy uznania otrzymały te dzieci, które w programie pełniły rolę liderów. Była to szczególna funkcja, gdyż liderzy zostali wybrani w głosowaniu klasowym przez koleżanki i kolegów, a co najistotniejsze – uczyli się kierować grupą oraz motywować i pomagać kolegom i koleżankom. Liderzy wywiązali się ze swoich zadań bardzo dobrze, o czym świadczył poziom przygotowania każdej z grup.

Program spełnił wiec swoje podstawowe zadanie. W myśl zasady „Bawiąc – uczyć, ucząc – bawić!” służył poszerzeniu wiedzy i umiejętności dzieci, uświadamiał na temat zagrożeń, dawał możliwość integrowania się ze środowiskiem rówieśników, wspierał aktywnie współpracę dzieci z rodzicami oraz rozwijał istotne umiejętności psychospołeczne: umiejętność kierowania, empatię, współpracę grupą, kreatywność oraz komunikację.