Uroczyste podsumowanie działania „Siłownia profilaktyczna”

W piątek 8 czerwca 2018 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyła się uroczystość podsumowująca działania związane z realizacją zadania „Siłownia profilaktyczna”.  Zadanie to skierowane było do młodzieży ostrowieckich szkół gimnazjalnych, a jego celem promowanie wiedzy na temat  profilaktyki uzależnień. Głównym działaniem było zorganizowanie i przeprowadzenie debat w formule oksfordzkiej
z udziałem uczniów, w trakcie których młodzi ludzie mieli okazję podyskutować na tematy związane
z uzależnieniami, ale według zasad określonych w tzw. „Debacie Oksfordzkiej”.

Odbyły się dwie debaty – 23 maja w pierwszej rywalizowały ze sobą Publiczne Gimnazjum nr 1 i Publiczne Gimnazjum nr 4, a w drugiej, 30 maja – Publiczne Gimnazjum nr 3 i Publiczne Gimnazjum nr 5.

Na uroczystości 8 czerwca młodzi uczestnicy zostali nagrodzeni, wyróżniono także najlepszych – zdaniem ekspertów – mówców, którzy oprócz umiejętności oratorskich ujęli jury sposobem autoprezentacji, zachowania, umiejętności polemiki, pewności siebie, mowy ciała, a także ogólnym przygotowaniem pod względem merytorycznym.

Nagrodzone zostały zespoły złożone z uczniów poszczególnych szkół gimnazjalnych biorące udział w debatach.

Dodatkowo eksperci oceniający wystąpienia podczas debat postanowili wyróżnić kilku uczestników.

Nagrodę dla Najlepszego Mówcy otrzymał Hubert Matysiak z Publicznego Gimnazjum nr 1. Wyróżnienia za wzorowe przygotowanie i prezentację podczas debat otrzymali:

  • Jan Soja z Publicznego Gimnazjum nr 4,
  • Patrycja Pietrzyk z Publicznego Gimnazjum nr 4,
  • Martyna Hamera z Publicznego Gimnazjum nr 1,
  • Daniela Garcia z Publicznego Gimnazjum nr 5

Imprezę otworzyła Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Agnieszka Rogalińska, która podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w inicjatywie, pogratulowała odwagi oraz samych wystąpień. Znalazło się też miejsce na gratulacje dla nauczycieli i pedagogów, którzy pracowali z młodzieżą przygotowując ją do debat i służąc cenną rada i pomocą. Podziękowała także osobom, które z ramienia ARL pracowały przy zadaniu: Katarzynie Sobczyk, Karolinie Kargulewicz – Mrozińskiej, Wioletcie Wiącek oraz Maciejowi Kozickiemu, którzy podczas konsultacji wspierali w sposób merytoryczny oraz od strony technicznej i praktycznej młodych mówców, a także wszystkim osobom zaangażowanym w działanie, które przyczyniły się do sukcesu przedsięwzięcia i jego wzorowej realizacji.

Wyróżnieni mówcy otrzymali pamiątkowe statuetki, a wszyscy uczestnicy – członkowie zespołów debatanckich  zestaw upominków ufundowanych przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zadanie finansowane było z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.