Dzieci – Domowi Detektywi walczą z alkoholem

W marcu 2018 roku Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. na zlecenie i we współpracy z Oddziałem Regionalnym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęła realizację rekomendowanego programu wychowawczo – profilaktycznego pod nazwą PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW  „JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE”.

Zadanie adresowane było do dzieci w wieku lat 10 – 11, które poprzez zajęcia warsztatowe oraz spotkania realizują główny cel programu jakim jest opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej wśród młodzieży oraz zwiększa wiedzę nastolatków na temat alkoholu i mitów z nim związanych. Program trwał 12 tygodni. Dzieci – we współpracy z nauczycielami, pedagogami oraz rówieśnikami pełniącymi obowiązki liderów oraz z koordynatorami poruszały różne tematy dotyczące alkoholu, jego szkodliwości oraz związanym z nim zjawisk negatywnych – utraty zdrowia, kontroli nad swoim życiem, dramatów związanych z rozpadem relacji rodzinnych. Istotnym jest, że program dostosowany jest do poziomu dzieci, oparty o zabawę, ale nie spłyca tematu. Angażuje nie tylko dzieci, ale tez rodziców. Co ważne, w działaniach biorą udział dzieci z rodzin, w których problem alkoholowy nie występuje, a więc spojrzenie na problem spożycia alkoholu może być mniej jaskrawe.

Koordynatorzy i pedagodzy realizujący program zaopatrują się w specjalnie opracowane podręczniki i pomoce dydaktyczne. Uczniowie otrzymują po 4 komplety zeszytów do wspólnej pracy z rodzicami w domach.

Ostrowiecki program realizowany był we współpracy z uczniami i nauczycielami z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14. Wyłoniono klasę 5 B jako grupę, realizującą działanie.

Dzieci zaangażowały się w działania, pracowały z wytężoną uwagą, potrafiły też skutecznie zaktywizować swoich rodziców. Program okazał się sukcesem, a zaangażowanie dzieci i rodziców przyniosło też efekty w postaci nagrody. W poniedziałek – 4 czerwca dzieci odbyły wycieczkę do sali kompleksowej rozrywki sprawnościowej „MIMI TOREK” mieszczącej się w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sandomierskiej 26A. Oprócz waloru nagrody miała ta wycieczka walor dydaktyczny. Dzieci mogły aktywnie spędzić kilka godzin, oderwać się od komputera, internetu czy smartfona i przekonać się, że aktywność fizyczna i ruch to sposób na życie pozwalający odsuwać od siebie nałogi, pozytywnie wpłynąć na samopoczucie, a także sprawdzić się zdrowej rywalizacji z rówieśnikami.

Kulminacją realizacji programu jest wydarzenie pod nazwą „Wieczór Jasia i Małgosi”. Jest to swoiste podsumowanie całości programu, wszystkich działań oraz zaangażowania dzieci, rodziców i wychowawców.

W trakcie wydarzenia dzieci będą miały okazje zaprezentować swoje prace powstałe w trakcie udziału w programie. Dla realizatorów, wychowawców i rodziców będzie to natomiast  okazja do wyróżnienia najaktywniejszych dzieci oraz podsumowania Programu Domowych Detektywów. Jego rezultaty są o tyle ważne, że jest to program pilotażowy jeśli chodzi o nasze miasto i jego pozytywne rezultaty na pewno wskazują na potrzebę jego wdrażania w przyszłości także z udziałem innych ostrowieckich szkół i placówek edukacyjnych. Odbędzie się ono w piątek 15 czerwca w piątek w Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Zadanie finansowane było z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.