Zapraszamy na szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień

Po raz kolejny Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach zorganizuje szkolenie pod hasłem:„Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób eksperymentujących i uzależnionych”.
Szkolenie odbędzie się w dniu 13.06.2018 r., godz. 9.00, w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70, sala 18, I piętro.
Program szkolenia uwzględnia diagnozę i wczesną interwencję zjawiska uzależnienia oraz wymianę doświadczeń z zakresu pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków, hazardu, Internetu.
Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową, opiera się na dobrych praktykach i jest adresowane do osób realizujących działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, agresywnych i autoagresywnych, zagrożeń uzależnieniem wśród młodzieży w szkołach
i środowisku rodzinnym (pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników. organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się profilaktyką).

Dotychczasowe edycje szkolenia, które odbyły się w poprzednich latach cieszyły się dużym zainteresowaniem. Temat uzależnień i nadużywania substancji psychoaktywnych jest nadal „gorący”, coraz więcej osób ulega nałogom, coraz trudniejsze staje się przeciwdziałanie tego typu zjawiskom, obniża się wiek inicjacji alkoholowej, narkotycznej czy też innych uzależnień, pojawiają się nowe substancje oraz nowe sposoby ich dystrybucji. Stąd potrzeba takiego szkolenia i aktualizacji informacji na ten temat.
Trenerem na szkoleniu będzie certyfikowany terapeuta uzależnień Pan Łukasz Niewczas – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, członek Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie PRO.
Uczestnicy nieodpłatnie otrzymają materiały ze szkolenia oraz certyfikat uczestnictwa.
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem: 533 431 651 w godz. 8.00 -16.00.