Szkolenie spawalnicze – rekrutacja do 29 czerwca

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. realizuje projekt „Aktywni na rynku pracy”. W ramach tego projektu 4 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na szkolenie spawalnicze metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego. W szkoleniu udział mogą wziąć osoby, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkałe na terenie powiatu ostrowieckiego. Mogą to być zarówno osoby zarejestrowane w PUP z przyznanym I lub II profilem wsparcia, jak również osoby bezrobotne nie zarejestrowane w PUP. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby po 50 roku życia, niepełnosprawne długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie zwieńczone jest egzaminem zawodowym wraz z uzyskaniem certyfikatu zawodowego.

Oprócz szkolenia zawodowego uczestnicy będą mogli skorzystać z:

  • spotkań z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy
  • 6 – miesięcznych płatnych staży w kwocie 997,40 zł za każdy miesiąc
  • stypendium szkoleniowego za każdą godzinę udziału w szkoleniu w wysokości 6,65 zł brutto

Rekrutacja potrwa do 29 czerwca 2018 r.

Zapisy na szkolenia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70, pok. 15 (I piętro), pod numerami telefonów 41 248 03 70 lub 41 200 30 14 oraz na stronie: www.arl.ostrowiec.pl w zakładce „Projekty”.

Zapraszamy!