Konferencja dla przedsiębiorców nt. wsparcia z Funduszy Europejskich

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w imieniu Organizatora  – Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Partnera merytorycznego Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej serdecznie zapraszają przedsiębiorców na konferencję pod hasłem: „Innowacyjna Firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich„.

Spotkanie odbędzie się w Łomży w środę 13.06.2018 r. w godz. 10:00 – 14:30 Parku Przemysłowym Łomża przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostepne są na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-lomza.
Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/formularz-rejestracyjny-na-spotkanie-innowacyjna-firma-w-lomzy/
W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Biurem Organizatora drogą elektroniczną: e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 273 82 14 .

W trakcie konferencji będzie także możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK, którzy udzielać będą kompleksowej informacji o instrumentach finansowych programów UE w Polsce.

Partnerami wydarzenia są:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.