„Siłownia profilaktyczna” – ostrowiecka młodzież w oksfordzkiej dyskusji.

Centrum Aktywności Obywatelskiej stało się areną młodzieżowej rywalizacji na najwyższym „oksfordzkim” poziomie. W środy 23  i 30 maja w Sali konferencyjnej CAO odbyły się premierowe debaty w formule oksfordzkiej, której głównymi aktorami byli gimnazjaliści.

W ramach współpracy z ostrowieckimi gimnazjami oraz prowadzonych działań w zakresie profilaktyki uzależnień Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wyszła z inicjatywą zorganizowania debat oksfordzkich na tematy związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom. Jako uczestników debaty zaproponowano uczniów ostrowieckich gimnazjów, którzy mieli też pełnić wszystkie funkcje związane z przeprowadzeniem debaty.

Debaty oksfordzkie to uznany w świecie przykład wymiany argumentów i poglądów na wskazaną tezę. Kieruje się ona własnymi ściśle określonymi zasadami, z których najważniejsza to spór merytoryczny z wykorzystaniem konkretnych i uzasadnionych argumentów oraz – co ważne – szacunek dla oponentów.

W debacie uczestniczą zespoły Propozycji i Opozycji. Propozycja stawia tezę, którą ma za zadanie uzasadnić oraz bronić, a Opozycja ma za zadanie podważyć tezę Propozycji wskazując na jej mankamenty i niedoskonałości. Obie strony wystawiają po czterech mówców, którzy występując na przemian starają się uzasadnić swoje zdanie, zbić argumentacje przeciwników i udowodnić prawdziwość własnego zdania. Każdy z mówców ma maksymalnie 4 minuty czasu na swoje wystąpienie, a argumenty, których używa nie mogą w żaden sposób poniżać, ubliżać czy w inny sposób obrażać konkurentów.

Nad całością debaty czuwają Marszałek i Sekretarz. Debacie przysłuchują się eksperci oraz publiczność, którzy po zakończeniu wystąpień oceniają, która ze stron była bardziej przekonująca i lepiej potrafi przekonać do siebie słuchaczy.

Taką właśnie formułę miały majowe debaty. Odbyły się one pod hasłem: „Siłownia profilaktyczna”. 23 maja – w pierwszej debacie wzięły udział zespoły Publicznego Gimnazjum nr 4 jako Propozycja oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 jako Opozycja. W debacie 30 maja stanęły naprzeciw siebie zespoły z Publicznego Gimnazjum Nr 5 jako PropozycjaPublicznego Gimnazjum Nr 3 jako Opozycja.

Debaty toczyły się wokół zaproponowanych przez organizatorów tez:

  1. „Komputer, internet, telefon komórkowy – bardziej zagrożenie niż szansa!”
  2. „Używanie narkotyków i dopalaczy jest tylko dla słabych graczy!”

Młodzież była oceniana przez jury eksperckie składające się z przedstawicieli Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ekspertów z dziedziny uzależnień. Gremium to tworzyli:

  • Pani dr Agnieszka Batóg z Biura Prezydenta Miasta,
  • Pani Monika Widerska – Irek reprezentująca Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
  • Pani Małgorzata Kraus – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i specjalistka – terapeutka ds. uzależnień.

Debatom z uwagą przysłuchiwali się uczniowie wszystkich ostrowieckich gimnazjów, którzy na koniec oceniali rówieśników oraz wybierali zwycięski zespół.

W klimat całego wydarzenia wprowadziła zebranych Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Pani Agnieszka Rogalińska, która w kilku słowach zaprezentowała sam pomysł debaty, cel jaki jej przyświecał, zachęcając jednocześnie do odważnej, ale opartej na kulturze dyskusji
i poszanowaniu przeciwnika wymiany poglądów. Podkreśliła wagę jaką mają podobne inicjatywy ucząc i kształtując postawy tolerancji, poszanowania dla odmiennych poglądów i przekonań, słuchania  i debaty opartej na kwestiach merytorycznych, a nie słownej agresji. Nawiązując do nazwy przedsięwzięcia zaakcentowała, iż w tym przypadku liczy się nie siła fizyczna, a siła argumentów merytorycznych.

W przeprowadzonym głosowaniu publiczności wygrały zespoły Opozycji  Publiczne Gimnazjum Nr 1 oraz Publiczne Gimnazjum Nr 3

Warto zwrócić uwagę, że była to pierwsza w kraju debata w formie debaty oksfordzkiej, której tematyka dotyczyła profilaktyki uzależnień. Inicjatywa zaś posiada wysoki walor dydaktyczny, gdyż młodzież – poprzez uczestnictwo w przedsięwzięciu miała okazję zarówno poznać głębiej problematykę uzależnień, jak i ustosunkować się do problemu i samodzielnie nauczyć się szukać przyczyn jak i skutków zjawiska. To także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i sztuki przemawiania i porozumiewania się. Dyskusje stały na wysokim poziomie. Młodzież, która wcześniej spotykała się podczas konsultacji ze specjalistami z zakresu terapii uzależnień, prawnikiem, polonistą i informatykiem, znakomicie przygotowała się do zadania. Poprzez ubiór, zachowanie i przygotowanie już na pierwszy rzut oka pokazała, że sprawę potraktowała bardzo poważnie.  Dyskusja ujawniła umiejętności młodych ludzi w zakresie komunikacji bezpośredniej, obrony własnej argumentacji oraz odpowiedniego doboru argumentów, na które równie celnie ripostowano.

Po dyskusji głos zabierała publiczność. Kilkoro uczestników zaprezentowało swoją ocenę uczestników i samej debaty.

Ten swoisty egzamin z wiedzy na temat uzależnień oraz umiejętności autoprezentacji i komunikacji młodzież zdała perfekcyjnie.

8 czerwca – podczas Saloniku dyskusyjnego, który odbędzie się po raz kolejny w CAO zostaną wręczone nagrody – w tym wybranym przez ekspertów najlepszym mówcom obu debat.

Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.