Miesiąc: Czerwiec 2018

28.06.2018

Działania 1.2 i 2.5 RPOWŚ 2014 – 2020 – warsztaty szkoleniowe

Departament Wdrażania EFRR zaprasza Beneficjentów pomocy objętych Działaniami 1.2 i 2.5 na warsztaty szkoleniowe z zakresu etapów wdrażania, rozliczania oraz zamówień publicznych udzielanych w ramach realizowanych projektów objętych Działaniami 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020. Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia: Najczęściej popełniane błędy przy wyborze wykonawców, Zasady udzielania zamówień z zastosowaniem przepisów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, Zasady określone w Rozporządzeniu Ministra

Czytaj dalej

26.06.2018

Jak aplikować do RPO WŚ – spotkanie animacyjne dla przedsiębiorców

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach – Podzamczu zaprasza na bezpłatne spotkanie animacyjne dotyczące założeń i zasad aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w piątek, 29 czerwca o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Chęcinach (Budynek Dworu Starostów Chęcińskich – Podzamcze 45). Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego zainteresowanych pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2. Tematyka spotkania obejmuje założenia

Czytaj dalej

26.06.2018

Warsztaty dla świętokrzyskich NGO w województwie mazowieckim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach wyjazdowych pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”, które odbędą się w dniach 9-10 lipca 2018 roku. Celem warsztatów wyjazdowych będzie poznanie praktycznych aspektów  funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i współpracy pomiędzy instytucjami życia publicznego, społecznego i gospodarczego na rzecz sektora ekonomii

Czytaj dalej

21.06.2018

Realizacja i rozliczanie projektów EFS – Priorytety 8 i 9 RPOWŚ 2014 – 2020 – spotkania informacyjne w Kielcach

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego WŚ zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Praktyczne aspekty realizacji i rozliczania projektów w ramach Priorytetów 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020”. Spotkanie będzie dotyczyło kluczowych zasad rozliczania i realizacji projektów ze sfery edukacji, włączenia społecznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Do udziału zapraszamy przedstawicieli instytucji aktualnie realizujących bądź przygotowujących się do realizacji projektów EFS. Do wyboru

Czytaj dalej

21.06.2018

Jak walczyć z uzależnieniami – szkolenie w CAO

Po raz kolejny Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach zorganizowała szkolenie dla pracowników jednostek i placówek gminnych pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób uzależnionych i eksperymentujących”. Wzięli w nim udział przedstawiciele tych placówek, które w codziennej pracy stykają się z problemem uzależnień i ich negatywnych konsekwencji. Szkolenie poprowadził Łukasz Niewczas – certyfikowany terapeuta uzależnień,

Czytaj dalej

20.06.2018

Strefa dobrej zabawy na „Dniach Ostrowca 2018”

Miniony weekend minął w Ostrowcu Świętokrzyskim pod znakiem dobrej zabawy i rozrywki. Przez trzy dni mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, prezentacjach, imprezach plenerowych. Wszystko to za sprawą „Dni Ostrowca 2018”. W niedzielę 17 czerwca w Parku Miejskim Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. – wraz z innymi spółkami miejskimi oraz jednostkami gminnymi – uczestniczyła w plenerowej prezentacji skierowanej do mieszkańców. Każda z miejskich jednostek i spółek przygotowała swoje stoisko, na którym prezentowała swoją

Czytaj dalej