Miesiąc: Czerwiec 2018

28.06.2018

Działania 1.2 i 2.5 RPOWŚ 2014 – 2020 – warsztaty szkoleniowe

Departament Wdrażania EFRR zaprasza Beneficjentów pomocy objętych Działaniami 1.2 i 2.5 na warsztaty szkoleniowe z zakresu etapów wdrażania, rozliczania oraz zamówień publicznych udzielanych w ramach realizowanych projektów objętych Działaniami 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020. Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia: Najczęściej popełniane błędy przy wyborze wykonawców, Zasady udzielania zamówień z zastosowaniem przepisów określonych

Czytaj dalej

26.06.2018

Jak aplikować do RPO WŚ – spotkanie animacyjne dla przedsiębiorców

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach – Podzamczu zaprasza na bezpłatne spotkanie animacyjne dotyczące założeń i zasad aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w piątek, 29 czerwca o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Chęcinach (Budynek Dworu Starostów Chęcińskich – Podzamcze 45). Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego zainteresowanych pozyskiwaniem

Czytaj dalej

26.06.2018

Warsztaty dla świętokrzyskich NGO w województwie mazowieckim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach wyjazdowych pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”, które odbędą się w dniach 9-10 lipca 2018 roku. Celem warsztatów wyjazdowych będzie poznanie praktycznych aspektów  funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i współpracy pomiędzy instytucjami życia publicznego, społecznego

Czytaj dalej

21.06.2018

Realizacja i rozliczanie projektów EFS – Priorytety 8 i 9 RPOWŚ 2014 – 2020 – spotkania informacyjne w Kielcach

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego WŚ zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Praktyczne aspekty realizacji i rozliczania projektów w ramach Priorytetów 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020”. Spotkanie będzie dotyczyło kluczowych zasad rozliczania i realizacji projektów ze sfery edukacji, włączenia społecznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Do udziału zapraszamy przedstawicieli instytucji

Czytaj dalej

21.06.2018

Jak walczyć z uzależnieniami – szkolenie w CAO

Po raz kolejny Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach zorganizowała szkolenie dla pracowników jednostek i placówek gminnych pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób uzależnionych i eksperymentujących”. Wzięli w nim udział przedstawiciele tych placówek, które w codziennej pracy stykają się z problemem uzależnień

Czytaj dalej

20.06.2018

Strefa dobrej zabawy na „Dniach Ostrowca 2018”

Miniony weekend minął w Ostrowcu Świętokrzyskim pod znakiem dobrej zabawy i rozrywki. Przez trzy dni mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, prezentacjach, imprezach plenerowych. Wszystko to za sprawą „Dni Ostrowca 2018”. W niedzielę 17 czerwca w Parku Miejskim Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. – wraz z innymi spółkami miejskimi oraz jednostkami gminnymi – uczestniczyła w

Czytaj dalej