Debaty oksfordzkie w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Od marca 2018 Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. realizuje zadanie „Siłownia profilaktyczna” , w ramach którego młodzież gimnazjalna dyskutuje na tematy z obszaru uzależnień. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Od 23 kwietnia realizowane są dyżury specjalistyczne. Specjaliści wspierają młodzież w przygotowaniu do debaty, tak w warstwie merytorycznej, jak i retorycznej. W środę 9 maja odbyły się w ARL kolejne warsztaty debatanckie. Tym razem poruszona została tematyka wystąpień publicznych. Gościem na zajęciach była Prezes ARL p. Agnieszka Rogalińska, która opowiedziała o tym jak sama przygotowuje się do wystąpień publicznych. To ważne , aby być dobrze przygotowanym – podkreślił. p. Prezes. Podczas zajęć zaproponowano ćwiczenia symulacyjne, prezentacje z użyciem mikrofonu oraz wymianę opinii na zasadzie informacji zwrotnych. Pracowaliśmy też nad argumentacją do tez. To kolejny pomysł na zajęcia profilaktyczne, który pozwala poznać spojrzenie młodzieży na problematykę uzależnień. Debata w formule oksfordzkiej daje ku temu dobrą okazję – mówi koordynująca zadanie Katarzyna Sobczyk. Od zawsze jako ARL podkreślamy znaczenie kompetencji psychospołecznych, jako czynnika chroniącego. Umiejętność rozmawiania, współpracy, pełnej szacunku wymiany poglądów, ale też krytycznego myślenia, to umiejętności pozwalające budować dobre relacje z innymi, podejmować rozsądne decyzje, co pomaga w życiu. Debaty uczą krytycznego myślenia na temat otaczającego nas świata. Są zachętą do patrzenia na wiele zagadnień z różnych punktów widzenia oraz dają odwagę do kwestionowania utartych przekonań. Pomagają w zdobywaniu wiedzy. Mobilizują do poszukiwania informacji i przedstawiania ich w formie logicznych argumentów, które mogą przekonać innych do naszego zdania. Debaty rządzą się swoimi prawami.
O zasadach debatowania w formule oksfordzkiej opowiedziała gimnazjalistom prawnik p. Karolina Kargulewicz – Mrozińska. Mamy funkcje marszałka i sekretarza, a także mówców- każdy z nich powinien dobrze znać swoja rolę,
by dyskusja była czytelna dla słuchających – podkreśliła.
Debata z udziałem PG 1 i PG 4 planowana jest na 23 maja 2018 r., zaś debata pomiędzy PG 3 i PG 5 na 30 maja 2018 r. Obie debaty zostaną przeprowadzone w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 70.